تبادل آگاهی

هدف اصلی ما همه گیر شدن اطلاعات است

هدف اصلی ما همه گیر شدن اطلاعات است

تبادل آگاهی

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست،
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود،
صحنه پیوسته بجاست،
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

پیــر منــم ، جـوان منـم ، تیـــر منم ، کمــان منــم

دولت جــــاودان منـم ، مـــن نـه منـم ، نه من منم

آتش عشــــق بــر فــروز ، عقــــل معــاش گو بسوز

ظلمت شب چوگشت روز، من نه منـم،نه من منـم

هستی ما چوپست شد،خورده شراب ومست شد

باز دلــــم ز دست شـــد ، من نه منم ، نه من منم

بــاغ و بهــــــار او منــم ، رونــــق کـــار او منـــــم

عــــاشــق زار او منم ، مـــن نه منم ، نه من منم

ســرو مــن اوست در چمـن،روح من اوست در بدن

نطـــق مـــن اوست در دهن،من نه منم،نه من منم

بــرد مــرا ز جـــان و دل ، کـرد مــــرا چنیــن خجــل

گفت مگـــــو ز آب و گل ، مـن نه منم ، نه من منم